Sâm nhung bổ thận lion 30 tăng cường sinh lý

168.000,0

– Thương hiệu: La Fon

– Xuất xứ: Việt Nam

– Thành phần:

+ Thục địa, Bạch linh, Trạch tả.

+ Ba kích, Cầu tích, Hà thủ ô đỏ, Thỏ ty tử, Tục đoạn, Xuyên khung, Viễn chí.

+ Liên nhục, Bách hợp, Cam thảo, Câu kỷ tử, Đẳng sâm, Đương quy, Hoài sơn.

+ Long nhãn, Dâm dương hoắc, Cao nhân sâm, Cao ban long, Bột nhung hươu.