Sâm nhung bổ thận trung ương 3

132.000,0

THÀNH PHẦN:

Liên nhục (Semen Nelumbinis nuciferae)…..88 mg

Ba kích (Radix Morindae officinalis)………60 mg

Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)………28 mg

Nhung hươu (Cornu Cervi Pantotrichum)………2,4 mg

Nhân sâm(RadixGinseng)………7,2 mg

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)…… 5,0 mg

Bạch linh (Poria)………40 mg

Đảng sâm (Radix Codonopsis javanicae)………24 mg

Hoài sơn (Tuber Dioscoreae persimilis)………76 mg

Đương quy (Radix Angelicae sinensis)…… 40 mg

Cao đặc dược liệu …… 300 mg